Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-01-10 - Prijemni ispit FER 2001

Previous Chapter Next

U jednakokračni trapez kojem je jedna osnovica tri puta dulja od druge upisana je kružnica polumjera 6 cm. Duljina kraka trapeza je¼

A.                 B.                 C.                 D.                 E.


Iz četverokuta SPCN vidimo da je

.

Slično, iz četverokuta MBPS vidimo da je

.

Duljina kraka je .

Visina trapeza jednaka je 2r. Primjenimo Pitagorin teorem na pravokutni trokut QBC:

Uvrstimo :

Konačno, .


      

© Hologram 2005-2019