Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-01-16 - Prijemni ispit FER 2001

Previous Chapter Next

Pravilna trostrana piramida ima bridove duljine 3. Koliki je volumen piramide koja ima istu bazu, a vrh joj se nalazi u težištu jedne od pobočaka?

A.                     B.                   C.                D. 1                      E.

Svi bridovi su isti što znači da je piramida omeđena sa 4 jednakostranična trokuta. U jednakostraničnom trokutu se visine poklapaju sa težišnicama, pa se težište nalazi na  visine trokuta.

Vrh V nalazi se iznad težišta baze P, pa je i .

Trokuti DPRV i DQRT su slični:

Piramida koja ima istu bazu i vrh u točki T ima volumen:


      

© Hologram 2005-2019