Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-01-21 - Prijemni ispit FER 2001

Previous Chapter Next

Dijagonala kvadrata leži na pravcu y = 7x + 6, a jedan mu je vrh točka . Njegova površina iznosi¼

A. 12                    B. 14                    C. 16                    D. 18                    E. 20

Ako je jedna dijagonala na pravcu y = 7x + 6, onda druga prolazi vrhom  i one su međusobno okomite. Dakle, druga dijagonala je na pravcu s koeficijentom smjera  koji prolazi točkom , jednadžba pravca je:

Sjecište pravaca je točka S  koju dobijemo kada riješimo sustav:

y = 7x + 6

Označimo dijagonalu kvadrata sa d.

Stranicu kvadrata dobit ćemo preko dijagonale:

Površina kvadrata je*.   


      

© Hologram 2005-2019