Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-03-09 - Prijemni ispit FER 2003

Previous Chapter Next

Neka je   i . Tada je  jednako¼

A. x                      B.                     C.                D. 1                      E.

Funkcija  argument smanjuje za 1 i mijenja mu predznak. Prema tome je funkcija :

Provjerimo uvrštavanjem:

Sada je:


      

© Hologram 2005-2019