Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-03-16 - Prijemni ispit FER 2003

Previous Chapter Next

Ako je  maksimalna, a  minimalna vrijednost funkcije , onda razlika  iznosi¼

A. 1.5                   B. 1.0                   C. 0.5                   D. 0.3333             E. 0.4597


Funkcija sinx poprima vrijednosti iz intervala .

, što znači da je argument j  funkcije cosj iz intervala. Taj je interval označen debljom crtom na trigonometrijskoj kružnici.

Interval u kojem leži  je označen debljom crtom na kosinusnoj osi.

Vidimo da je .


      

© Hologram 2005-2019