Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-03-22 - Prijemni ispit FER 2003

Previous Chapter Next

Kut koji čine tangente iz točke  na kružnicu  je¼

A. 15°                  B. 30°                  C. 45°                  D. 60°                  E. 90°


 je jednadžba kružnice sa središtem u ishodištu i polumjerom .

Uvjet da pravac  bude tangenta kružnice  je .

Pravac prolazi točkom , pa možemo pisati:

 

Dobili smo sustav dvije jednadžbe s dvije nepoznanice:

Vidimo da  i  zadovoljavaju uvjet okomitosti , pa je .


      

© Hologram 2005-2019