Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-89-15 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Točka  T  udaljena je od svakog vrha jednakostraničnog trokuta za , a od svake njegove stranice za 2cm. Udaljenost točke  od ravnine trokuta iznosi

        B. 2 cm                C. 1 cm                D. 3 cm                E. 2,5 cm

Budući da je točka jednako udaljena od svih vrhova, nalazi se točno iznad središta, pa zajedno s trokutom definira pravilnu trostranu piramidu. Svaka pobočka te piramide je jednakokračni trokut s visinom v i kosom stranicom k (obje znamo). Iz njih lako dobijemo stranicu osnovke a:

Visina pobočke, visina piramide i dužina središte osnovke – polovište stranice osnovke čine pravokutni trokut:

Visina piramide, tj. udaljenost točke od trokuta je 1 cm.


      

© Hologram 2005-2019