Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-90-17 - Prijemni ispit FER 1990

Previous Chapter Next

Rješenje nejednadžbe  iz intervala [0,2p) je interval

                                      

Uvedemo novu varijablu:

Parabola je iznad nule za vrijednosti izvan intervala (u1, u2).

Imamo dva područja:

1.    -  ta nejednadžba nema rješenja

2.

Prema tome (vidi skicu) kut je u intervalu


      

© Hologram 2005-2019