Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-93-04 - Prijemni ispit FER 1993

Previous Chapter Next

Neka je . Tada je  jednako

A.                B.                C.               D.               E.


      

© Hologram 2005-2019