Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-93-19 - Prijemni ispit FER 1993

Previous Chapter Next

Ako je  i , onda je vrijednost izraza  jednaka

A. 1                      B.                     C.                  D.        E.


      

© Hologram 2005-2019