Search
Saturday, September 19, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-94-01 - Prijemni ispit FER 1994

Previous Chapter Next

Izraz  jednak je

A.             B.              C.         D. a                      E. 1

Uz supstituciju

,

 jednadžba postaje:


      

© Hologram 2005-2019