Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-94-24 - Prijemni ispit FER 1994

Previous Chapter Next

Iz točke A(-3,0) povučene su tangente na parabolu . Površina trokuta čiji su vrhovi točka A i dirališta tangenata na paraboli jednaka je

A.               B.               C.               D.               E.

 


Pravac kroz točku A(-3,0):

Uvjet da je pravac y = kx+ l tangenta:

Tangente su pravci:

Koordinate točke C su rješenja sustava:


      

© Hologram 2005-2019