Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-95-08 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Izraz  za ,  ima vrijednost

A. 1                      B.                     C. 0                      D. 6                      E.

Radimo racionalizaciju nazivnika. Koristimo (a + b)(a – b) = a2b2  da bi se riješili korijena u nazivniku.


      

© Hologram 2005-2019