Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-95-11 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Koliki je opseg pravokutnog trokuta površine 1m2 i hipotenuze 2m ?

A.         B. 4                      C.         D.             E.

 


Pitagorin poučak:

Supstitucija  x = a2:

Kvadratna jednadžba:

,


      

© Hologram 2005-2019