Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-96-20 - Prijemni ispit FER 1996

Previous Chapter Next

Zadan je trokut s vrhovima A(-1,-3), B(3,1) i C(0,3). Jednadžba pravca na kojem leži visina iz vrha B je

                            D. x + 3y + 2 = 0                             E. 2x y + 7 = 0

A. 3x + 2y 6 = 0                            B. x + 6y 9 = 0                              C. 2x + 9y – 5 =0

Jednadžba pravca kroz A i C:

Pravac okomit na  (stranicu b) ima suprotan i recipročan koeficijent smjera (-1/6). Osim toga, pravac prolazi točkom B(3,1).

       

© Hologram 2005-2019