Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-96-24 - Prijemni ispit FER 1996

Previous Chapter Next

Jednadžba hiperbole koja s elipsom 9x2 + 16y2 = 144 ima zajednička žarišta, a pravac 3x – 2y = 0 joj je asimptota, glasi

                                                C.

                                                    

Linearni ekscentricitet elipse:

Žarišta elipse su u točkama:

 i

Linerni ekscentricitet hiperbole:

Asimptote hiperbole su:

Znamo da je pravac  jedna asimptota. Napišimo ga u eksplicitnom obliku:

Uvrstimo to u jednadžbu za linearni ekscentricitet hiperbole:

Jednadžba hiperbole je:


      

© Hologram 2005-2019