Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-97-15 - Prijemni ispit FER 1997

Previous Chapter Next

Baza uspravne prizma je trapez sa stranicama duljinâ 2a, a, a, a, dok joj visina ima duljinu  5/2 a. Prizmu presječemo ravninom tako da ona prolazi duljom osnovicom jedne i kraćom osnovicom druge baze. Površina presjeka iznosi:

                                           

Nacrtajmo presjek:


Presjek ravnine i prizme je trapez. Da odredimo njegovu površinu trebamo duljine dvije paralelne stranice (a i 2a) te visinu (v).

Baza prizme je trapez koji se može rastaviti na 3 pravilna trokuta sa stranicom a. Visina trokuta jednaka je visini trapeze koji je osnovica:

Okomitog presjeka na ravninu zamjetimo trokut iz kojeg možemo dobiti visinu v:

Prema tome je površina (koristimo formulu za površinu trapeza):


      

© Hologram 2005-2019