Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-98-06 - Prijemni ispit FER 1998

Previous Chapter Next

Skup svih rješenja nejednadžbe  je

                                                 

                                                          

Da bi korijen bio definiran, izraz pod korijenom mora biti veći ili jednak nuli. Koeficijent ispred  je pozitivan pa je parabola kvadratne funkcije okrenuta prema gore. To znači da je izraz veći ili jednak nuli za vrijednosti izvan nultočaka i u samim nultočkama. Nultočke nađemo kao rješenja kvadratne jednadžbe:

Prema tome, prvi uvjet za rješenja nejednadžbe je:

Dalje, kvadriranjem nejednadžbe imamo

Mogućnost a) je zadovoljena za , a mogućnost b) za svaki . Dobili smo drugi uvjet za rješenja nejednadžbe:

Skup svih rješenja nejednadžbe je presjek dva dobivena skupa. Prikazano grafički to izgleda ovako:


Dakle, skup svih rješenja nejednadžbe je

.


      

© Hologram 2005-2019