Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-98-10 - Prijemni ispit FER 1998

Previous Chapter Next

U kvadrat stranice a upisan je kvadrat čiji vrhovi dijele stranice polaznog kvadrata u omjeru 2:3. Površina upisanog kvadrata iznosi:

A. 0,72a2             B. 0,64a2              C. 0,6a2               D. 0,52a2             E. 0,5a2

Primjenimo Pitagorin teorem na jednom od pravokutnih trokuta:

Dakle, površina upisanog kvadrata je 0,52 površine većeg kvadrata.

Napomena: gornjom skicom se lako dokazuje Pitagorin teorem.


      

© Hologram 2005-2019