Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-98-14 - Prijemni ispit FER 1998

Previous Chapter Next

U pravokutnom trokutu je duljina hipotenuze  c = 10cm  i jedne katete  a = 8cm. Šiljasti kut d  što ga čine kateta  b i njoj odgovarajuća težišnica  tb  iznosi

A. 69°36´21˝       B. 69°17´42˝        C. 69°26´38˝       D. 69°33´12˝       E. 69°21´10˝


Primjenimo Pitagorin teorem na cijeli trokut:

Kut koji zatvara težišnica sa stranicom b zadovoljava relaciju:

Prema tome je traženi kut:


      

© Hologram 2005-2019