Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-99-06 - Prijemni ispit FER 1999

Previous Chapter Next

Umnožak rješenja jednadžbe  iznosi¼

A. –2                    B. –1                    C. –4                    D. 2                      E. 4

Jednadžbu  možemo napisati kao:

Izrazi ispod modula su ili istog (1.) ili različitog predznaka (2.).

1.

           

2.

           

Kada pomnožimo rješenja dobijemo:


      

© Hologram 2005-2019