Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-99-21 - Prijemni ispit FER 1999

Previous Chapter Next

Polumjer kružnice kojoj je pravac   normala, a pravac  je dira u točki  iznosi¼

A.                     B.                 C.                     D.                  E.

Pravac  je normala kružnice koja mora prolaziti kroz njeno središte.

Pravac  dira kružnicu u točki .

Trebamo konstruirati okomicu na pravac kroz diralište. Središte kružnice mora ležati na toj okomici. Potom nađemo presjek okomice i normale.

Ako pravac  ima okomicu u točki , jednadžba okomitog pravca ima oblik:

Mi imamo zadano :

Kada uvrstimo , dobijemo , pa jednadžba okomitog pravca je:

Središte se nalazi na sjecištu pravaca:

 

___________

Dakle, kružnica ima središte u točki .

Polumjer kružnice je udaljenost između središta  i točke :


      

© Hologram 2005-2019